Технологічні параметри розробки матеріалів на основі літійалюмосилікатної склокераміки за шлікерною технологією

Ескіз недоступний

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Львівський національний університет імені Івана Франка

Анотація

Опис

Ключові слова

літійалюмосилікатна склокераміка, розробка матеріалів, шлікерна технологія, склокерамічні матеріали, літійалюмосилікатні стекла, експлуатаційні властивості, товстостінні вироби, шлікерне лиття, композиційні матеріали, локальний захист

Бібліографічний опис

Рябінін С. О. Технологічні параметри розробки матеріалів на основі літійалюмосилікатної склокераміки за шлікерною технологією / Святовлав Рябінін, Оксана Саввова // Львівські хімічні читання — 2019 : зб. наук. пр. 17-ї наук. конф., присвяч. 150 річчю від дня створення період. системи хім. елементів, 2-5 червня 2019 р. / орг. ком.: Р. Є. Гладишевський [та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – С. З129.