Інформаційні технології керування запасами в мережах поставок

Ескіз недоступний

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Панов А. М.

Анотація

Розглянуто питання синтезу систем робастного керування запасами в мережах поставок в умовах невизначеності відносно транспортних запізнювань та зовнішнього попиту. З використанням методу інваріантних еліпсоїдів та дескрипторного підходу синтезовано системи децентралізованого гарантуючого керування запасами. Розглянуто сучасні інформаційні технології керування мережами поставок та результати розв’язання практичних задач. Призначено для науковців, інженерів, студентів та аспірантів.

Опис

Ключові слова

монографія, математичне моделювання, прогнозуюче керування запасами, функції Ляпунова, комп'ютерні технології, насосні станції, лінійні матричні нерівності

Бібліографічний опис

Любчик Л. М. Інформаційні технології керування запасами в мережах поставок : монографія / Л. М. Любчик, Ю. І. Дорофєєв ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : ФОП Панов А. М., 2019. – 180 с.