The international cooperation education

Ескіз недоступний
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Опис
Ключові слова
international cooperation, education for developing countries, international academic cooperation, internationalization of education, international education, education programs, cooperation between education institutions, interdisciplinary interaction, development of knowledge, cooperation education
Бібліографічний опис
Amkhayen S. The international cooperation education / S. Amkhayen, O. Grybko // Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 93-95.