Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком з використанням частот міжмодових биттів та кібернетичним захистом отриманої інформаці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ДП "Український інститут інтелектуальної власності"

Анотація

Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком з використанням частот міжмодових биттів та кібернетичним захистом отриманої інформації, який містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою, селектор подовжніх мод з багаточастотним розділенням каналів, модифікований блок дефлекторів, передавальну оптику, приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач, багатофункціональний інформаційний блок, резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, детектори, фільтри, формувачі імпульсів, тригери ("1"|"0"), схеми "і", лінії затримки, лічильники, цифро-аналогові перетворювачі, фільтри нижніх частот, підсилювачі (фільтри) сигналу похибки, виконавчі механізми та а - введення опорного сигналу з частотою Δνм від передавального лазера, б - введення сигналу від каналу вимірювання кутових швидкостей літального апарата, електронну спеціалізовану обчислювальну машину (СЕОМ). Додатково введено радіолокаційний модуль, який склскладений з антени, приймально-передавальної апаратури і апаратури захисту від завад.

Опис

Ключові слова

патент, корисна модель, електрозв'язок, мобільна однопунктна інформаційно-вимірювальна система, детектори, фільтри, формувачі імпульсів, фільтри нижніх частот

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель 151623 Україна, МПК G01S 17/42 (2006.01) G01S 17/66 (2006.01). Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком з використанням частот міжмодових биттів та кібернетичним захистом отриманої інформаці / Коломійцев О. В., Альошин Г. В., Жилін В. А., Козіна О. А., Єльчанінов Д. Б., Івашко А. В., Кучеренко Ю. Ф., Петрукович Д. Є., Пустоваров В. В., Пугачов Р. В., Соболь М. О., Фастовський Е. Г. ; власник Коломійцев О. В. (Україна). – № u 2022 01791 ; заявл. 25.05.2022 ; опубл. 17.08.2022, Бюл. № 33. – 7 с. : іл.