Маркетинг вражень як інноваційний спосіб просування компанії на ринку

Ескіз недоступний

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

імідж компаній, емпіричний маркетинг, конкурентоспроможність, реклама, бренди, емоції

Бібліографічний опис

Карнафель А. П. Маркетинг вражень як інноваційний спосіб просування компанії на ринку / А. П. Карнафель, Ю. Л. Татаринцева // Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : зб. тез доп. 15-ї Міжнар. наук.-практ. конф. магістрантів та аспірантів, 1-3 грудня 2021 р. / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 248.