Планування та контроль на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Практикум – навчальний посібник до проведення практичних робіт з дисципліни "Планування та контроль на підприємстві" та "Планування діяльності підприємств" для студентів очної та заочної форми навчання зі спеціальностей 6.000014 "Економіка підприємств", 6.030601 "Менеджмент організацій". У посібнику наведено контрольні питання за темами, тести, практичні завдання, завдання для самостійної роботи, варіанти двох модульних контрольних робіт та завдання для проведення розрахунково-графічних робіт по варіантах.
Опис
Ключові слова
планування діяльності підприємств, контроль на підприємстві, виробнича потужність, собівартість продукції, стратегічне планування, оперативно-виробниче планування, персонал, прибуток, фінанси
Бібліографічний опис
Черепанова В. О. Планування та контроль на підприємстві : практикум / В. О. Черепанова, О. І. Колотюк ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – 138 с.