Аналіз окремих причин та наслідків травматизму на виробництві

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Пропозиції щодо організації профілактики травматизму на виробництві.
Proposals regarding the organization of injury prevention at work.

Опис

Ключові слова

виробництво, травматизм, нещасний випадок, статистика, production, injury, accident, statistics

Бібліографічний опис

Рожко О. С. Аналіз окремих причин та наслідків травматизму на виробництві / О. С. Рожко, О. Г. Янчик // Безпека людини у сучасних умовах [Електронний ресурс] : зб. доп. 14-ї Міжнар. наук.-метод. конф. та 149-ї Міжнар. наук. конф. Європ. Асоц. наук з безпеки (EAS), 1-2 грудня 2022 р. = Human safety in modern conditions : coll. of 14th Intern. Sci. and Methodological Conf., 149 Intern. Sci. Conf. of the Europ. Assoc. for Security (EAS), December 1-2, 2022 / відп. за вип. В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – С. 46-48. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60227.