Контрольні завдання з німецької мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Дані методичні вказівки призначені для самостійної та аудиторної роботи студентів ІV курсу факультету «Бізнес та фінанси» заочної форми навчання. Виконання методичних вказівок допоможе оволодіти необхідним граматичним, лексичним матеріалом з німецької мови та підготуватися до заліків. Робота складається з двох контрольних завдань, у кожному по чотири варіанти та сучасних текстів, запозичених з оригінальних німецькомовних джерел. Вони є справжніми зразками сучасної німецької мови у сфері економічного спілкування, що дозволяє використовувати методичні вказівки також для повторення вивченого матеріалу, для самостійної роботи з текстами в аудиторії та вдома. Перед кожним контрольним завданням надається перелік граматичного матеріалу, який студенти самостійно вивчають перед тим, як виконувати контрольну роботу. Моделі-зразки з перекладом допоможуть студентам правильно зробити вправи.

Опис

Ключові слова

вказівки методичні, лексика, робота самостійна, економіка, граматика

Бібліографічний опис

Контрольні завдання з німецької мови : для студ. 4 курсу екон. спец. заочної форми навчання / уклад.: О. Ю. Прибилова, О. В. Шахматова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2009. – 72 с.