К вопросу разработки цифровой системы автоматического регулирования электропередачи дизель-поезда

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Анотація

Опис

Ключові слова

блок фильтрации сигналов, ПИД-регулятор, рекуррентные соотношения, программируемый микроконтроллер, формула прямоугольников

Бібліографічний опис

Заполовский Н. И. К вопросу разработки цифровой системы автоматического регулирования электропередачи дизель-поезда / Н. И. Заполовский, Н. В. Мезенцев, О. К. Пермяков // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 26-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2018, [16-18 травня 2018 р.] : у 4 ч. Ч. 4 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – С. 176.