Розробка способів зниження розмірності задач аналізу навантажених конструкцій транспортних машин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ТОВ "Планета – Принт"

Анотація

Опис

Ключові слова

машинобудування, проектування, життєвий цикл, математичні моделі

Бібліографічний опис

Назаренко С. О. Розробка способів зниження розмірності задач аналізу навантажених конструкцій транспортних машин / С. О. Назаренко, М. А. Ткачук, О. М. Марусенко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 29-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2021, [18-20 травня 2021 р.] : у 5 ч. Ч. 1 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : Планета-Прінт, 2021. – С. 156.