Канал вимірювання похилої дальності до літальних апаратів з можливістю їх пошуку, формування і обробки зображення та кібернетичним захистом отриманої інформації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ДП "Український інститут інтелектуальної власності"

Анотація

Канал вимірювання похилої дальності до літальних апаратів з можливістю їх пошуку, формування і обробки зображення та кібернетичним захистом отриманої інформації містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою, селектор подовжніх мод з багаточастотним розділенням каналів, призми для частоти міжмодових биттів Δνм, модифікований блок дефлекторів, перемикач для частот міжмодових биттів Δνм і 2Δνм, передавальну оптику, приймальну оптику, фотодетектори, широкосмуговий підсилювач, модифікований інформаційний блок, резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, формувач імпульсів, схему "і", фільтр із заданою смугою пропускання, диференційований ланцюжок, випрямляч, тригер, детектор, диференційовану оптику, підсилювач, фільтр та лічильник. Як електронну обчислювальну машину (ЕОМ) введено спеціалізовану ЕОМ та додатково введено радіолокаційний модуль, який містить антену, приймально-передавальну апаратуру і апаратуру захисту від завад.

Опис

Ключові слова

патент, корисна модель, електрозв'язок, мобільна однопунктна інформаційно-вимірювальна система, модифікований інформаційний блок, резонансні підсилювачі, формувач імпульсів, тригер

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель 151904 Україна, МПК (2022.01) G01S 17/00 G01S 17/42 (2006.01) G01S 17/66 (2006.01). Канал вимірювання похилої дальності до літальних апаратів з можливістю їх пошуку, формування і обробки зображення та кібернетичним захистом отриманої інформації / Коломійцев О. В., Заковоротний О. Ю., Кучук Г. А., Єльчанінов Д. Б., Івашко А. В, Куцак В. А., Лебедєв В. О., Носик А. М., Петрукович Д. Є., Пугачов Р. В., Соболь М. О., Фастовський Е. Г. ; власник Коломійцев О. В. (Україна). – № u 2022 01712 ; заявл. 24.05.2022 ; опубл. 28.09.2022, Бюл. № 39. – 7 с. : іл.