Розвиток досліджень у галузі нафти та гасу

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Інститут історії аграрної науки, освіти і техніки

Анотація

Опис

Ключові слова

викопне паливо, середні віки, кам'яна олія, Мірабілія Дескрипта, свердловини, фотоген, російська навала, протистояння

Бібліографічний опис

Гутник М. Розвиток досліджень у галузі нафти та гасу / М. Гутник, О. Тверитникова // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали 17-ї Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, присвяч. 180-річниці від дня народження Aнастасія Єгоровича Зайкевича (1842–1931), 19-20 травня 2022 р. / Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ : ІІАНОТ, 2022. – С. 275-287.