Банкротство, санація та реструктуризація підприємства як економічні категорії антикризового управління

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглянуто симптоми прояву фінансової кризи на підприємствах машинобудівного комплексу України. Проведений аналіз обсягів виробництва продукції на підприємствах Харківської області. Проведено методологічне дослідження понять "криза", "санація", "реструктуризація".
Considered the symptoms of the financial crisis on the enterprises of machine-building complex of Ukraine. The analysis of volumes of industrial production at the enterprises of Kharkiv region. Conducted methodological research on the concepts of "crisis", "rehabilitation", "restructuring". Based on this terminology the authors formed their own vision of methodological and content of crisis management. Proposed to interpret the term "crisis management" as organized on a permanent basis the management of the company considers the totality of economic relations on revealing of signs of a crisis condition of the enterprise and its prevention. Also identified and validated (methods) restructuring proposed as a methodological basis for building of the restructuring process. Practical and methodological recommendations on the use of the proposals in practice of machine-building enterprises.

Опис

Ключові слова

промислове підприємство, інвентаризація активів, фінансове становище, аудитори-оцінювачі, industrial enterprise

Бібліографічний опис

Перерва П. Г. Банкротство, санація та реструктуризація підприємства як економічні категорії антикризового управління / П. Г. Перерва, Т. О. Кобєлєва, В. Л. Товажнянський // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – № 59 (1168). – С. 148-152.