Аналіз існуючих напрямків сталого інноваційного розвитку економіки

Ескіз недоступний

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ТОВ "Юридична компанія "Юрсервіс"

Анотація

Досліджено фактори та умови досягнення сталого інноваційного розвитку промислових підприємств з наявної тріади його основних складових - економічної, екологічної та соціальної. Переважна більшість досліджень з питань формування та практичної реалізації концепції сталого інноваційного розвитку якраз і орієнтується на вказані складові.

Опис

Ключові слова

інноваційна діяльність, розвиток, економіка, менеджмент, бізнес-діяльність

Бібліографічний опис

Гуцан О. М. Аналіз існуючих напрямків сталого інноваційного розвитку економіки / О. М. Гуцан, Т. О. Кобєлєва, П. Г. Перерва // Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності, трансферу технологій : зб. наук. пр. за матеріалами 5-ї Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23-24 березня 2023 р. / редкол.: Ю. С. Пройдак [та ін.] ; Укр. держ. ун-т науки і технологій [та ін.]. – Дніпро : Юрсервіс, 2023. – С. 548-553.