Методичний підхід до формування сценаріїв імітаційного моделювання бізнес-процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Пропонується методичний підхід до формування сценарного імітаційного моделювання бізнес-процесів. В основі підходу покладено три рівня опису БП: рівень дескриптивної моделі БП, рівень імітаційної моделі БП, рівень моделі виконання БП.
Methodical approach to formation scenario simulation of business processes. The basis of the approach is based on three levels of description BP: level descriptive model of BP, BP level simulation model, the level of model performance PSU.

Опис

Ключові слова

показники ефективності, паспорт, модель дескриптивна, модель імітаційна, модель виконання, business process, simulation, passport, performance, scripts

Бібліографічний опис

Александрова В. О. Методичний підхід до формування сценаріїв імітаційного моделювання бізнес-процесів / В. О. Александрова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 20 (993). – С. 86-96.