Теорія функцій комплексної змінної та інтегральні перетворення

Анотація
Навчальний посібник містить короткі теоретичні відомості, питання для самоперевірки, велику кількість розібраних зразків, а також прикладів для самостійного розв’язання, призначених для практичних занять, як аудиторних, так і домашніх. Наведено обов’язкові домашні завдання, зразки модульних контрольних робіт. Окремий розділ містить довідник з елементарної математики. Призначено для студентів технічних спеціальностей.
Опис
Ключові слова
навчально-методичний посібник, аналітичність, диференціювання функції, інтегрування, лишки, перетворення Лапласа, умови Коші-Рімана, поле комплексних чисел
Бібліографічний опис
Теорія функцій комплексної змінної та інтегральні перетворення : навч.-метод. посібник / Н. М. Ясницька [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Друкарня Мадрид, 2023. – 246 с.