Визначення комерційного потенціалу технології

Ескіз недоступний

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Доведено, що найважливішою складовою комерціалізації технологій є попит нові технології з боку бізнесу. Практика показує, що це одне із проблемних питань розвитку інновацій у країні. Найважливішою складовою попиту на інновації є замовник, який має потребу у конкретних видах інновацій.

Опис

Ключові слова

комерційний потенціал, технологія, інтелектуальна власність, промислові підприємства

Бібліографічний опис

Перерва П. Г. Визначення комерційного потенціалу технології [Електронний ресурс] / П. Г. Перерва, А. В. Кобєлєва // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання : електрон. вид. : зб. тез. доп. 11-ї Міжвуз. наук.-практ. конф., 25 листопада 2021 р. / гол. оргком. О. О. Морозов ; Нац. акад. Нац. гвардії України. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – С. 123-125. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55343.