Застосування інформаційних електромагнітних випромінювань для ліквідації негативних наслідків захворювання COVID 19

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Обґрунтовано доцільність та необхідність використання інформаційних електромагнітних випромінювань для терапії та реабілітації осіб перехворілих на КОВІД 19.
The expediency and necessity of using informational electromagnetic radiation and for the treatment and rehabilitation of persons who have had COVID 19 is justified.

Опис

Ключові слова

інформаційні електромагнітні випромінювання, венозні тромбози, ураження хребта і легенів, терапія, informational electromagnetic radiation, venous thrombosis, spinal and lung lesions, therapy

Бібліографічний опис

Вамболь С. О. Застосування інформаційних електромагнітних випромінювань для ліквідації негативних наслідків захворювання COVID 19 / С. О. Вамболь, І. А. Черепньов // Безпека людини у сучасних умовах [Електронний ресурс] : зб. доп. 14-ї Міжнар. наук.-метод. конф. та 149-ї Міжнар. наук. конф. Європ. Асоц. наук з безпеки (EAS), 1-2 грудня 2022 р. = Human safety in modern conditions : coll. of 14th Intern. Sci. and Methodological Conf., 149 Intern. Sci. Conf. of the Europ. Assoc. for Security (EAS), December 1-2, 2022 / відп. за вип. В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – С. 160-161.