Методика проектування тягового безредукторного приводу на основі індукторного двигуна з аксіальним магнітним потоком

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

транспорт залізничний, магніти постійні, навантаження електромагнітне, момент пусковий, модель імітаційна

Бібліографічний опис

Любарський Б. Г. Методика проектування тягового безредукторного приводу на основі індукторного двигуна з аксіальним магнітним потоком / Б. Г. Любарський, Є. С. Рябов // Тези доп. 18-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я" (MicroCAD–2010), 12-14 травня 2010 р. / ред. Л. Л. Товажнянський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – С. 214.