Кафедра "Електричний транспорт та тепловозобудування"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/ett

Від 2000 року кафедра має назву "Електричний транспорт та тепловозобудування", попередня назва – кафедра "Локомотивобудування" (від 1956), первісна назва – кафедра "Паровозобудування".

Кафедра "Паровозобудування" була заснована у 1893 році. Засновником напрямку навчання інженерів-паровозобудівників є професор Петро Матвійович Мухачов.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки. Кафедрою здійснено понад 100 випусків спеціалістів – локомотивобудівників.

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 3 доктора технічних наук, 5 кандидатів технічних наук; 3 співробітника мають звання професора, 3 – доцента, 1 – старшого наукового співробітника.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 246
 • Документ
  Оновлення тягового рухомого складу промислових підприємств
  (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2023) Рой, С. В.; Качан, А. В.; Тихонов, А. С.; Рябов, Євген Сергійович; Єріцян, Багіш Хачикович
 • Документ
  Покращення енергоефективності моторвагонного рухомого складу
  (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2023) Нещерет, Володимир Олексійович; Іванов, Костянтин Ігорович; Рябов, Євген Сергійович; Овер'янова, Лілія Вікторівна
 • Документ
  До питання модернізації маневрових локомотивів
  (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2023) Лисенко, Є. В.; Чернишенко, Є. Г.; Рябов, Євген Сергійович; Якунін, Дмитро Ігорович; Демидов, Олександр Вікторович
 • Документ
  Алгоритм керування нахилу кузова та рекуперації коливань швидкісного електропоїзду з електромеханічним амортизатором
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Озулу, Антон Борисович
  Стаття розглядає алгоритм керування нахилом кузова та рекуперації коливань швидкісного електропоїзду з електромеханічним амортизатором. Висунута основна проблематика існуючих систем нахилу кузова, які використовують гідравлічні, пневматичні та інші системи. Представлена схема розміщення електромеханічних амортизаторів у складі ходової частини швидкісного електропоїзду. Запропоновано оптимальний алгоритм виміру та розрахунку кута нахилу кузова. Побудовано схему алгоритму для виконання роботи з нахилу кузова та рекуперації коливань.
 • Документ
  Оцінка потенціалу енергозбереження при застосуванні рекуперації енергії на моторвагонному електрорухомого складу для приміських перевезень
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Буряковський, Сергій Геннадійович; Овер'янова, Лілія Вікторівна; Нещерет, Володимир Олексійович; Іванов, Костянтин Ігорович
  Вирішено серію тягових задач для ділянки Харків-Пасажирський – Мерефа при русі базової секції електрорухомого складу. Встановлено, що коефіцієнт рекуперації для секції змінюється у діапазоні 0,26 – 0,47 і залежить від допустимої швидкості руху. Визначено, що потужність бортового накопичувача енергії має відповідати нормативній потужності тягового електроприводу, яка дорівнює 1200 кВт. Енергоємність накопичувача, який працює у режимі акумулювання енергії та живленні тягового електроприводу, становить 8,2 кВт·год.
 • Документ
  Приміський потяг на паливних елементах і з інерційним накопичувачем енергії
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Омельяненко, Віктор Іванович; Рябов, Євген Сергійович; Овер'янова, Лілія Вікторівна
 • Документ
  Шляхи вдосконалення маневрових локомотивів
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Єріцян, Багіш Хачикович; Овер'янова, Лілія Вікторівна; Рябов, Євген Сергійович; Шкрабов, Є. В.
 • Документ
  Методи економного витрачання дизельного палива при експлуатації дизельного рухомого складу
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Єріцян, Багіш Хачикович; Козьма, В. О.; Гулак, Сергій Олександрович; Кондратьєва, Л. Ю.
 • Документ
  Програма переддипломної практики студентів, що навчаються за освітньою програмою "Електромеханіка" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
  (2023) Єгоров, Андрій Володимирович; Чепелюк, Олександр Олександрович; Юр'єва, Олена Юріївна; Якунін, Дмитро Ігорович
  Переддипломна практика є заключним етапом підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти перед виконанням дипломного проєкту. Під час проходження цієї практики студент не тільки поглиблює теоретичні знання зі спеціальності, а й збирає фактичний матеріал для виконання дипломного проєкту. Переддипломна практика може бути організована та проведена на підприємствах, в установах та організаціях усіх організаційно-правових форм і форм власності (базах практики), або у структурних підрозділах закладу фахової вищої освіти, що забезпечують відповідну підготовку. На студентів, які проходять практику на підприємстві (організації, установі), поширюється законодавство України про працю та правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства (організації, установи). Студент під час переддипломної практики має можливість формувати та розвивати свої професійні компетентності, вивчити реальні виробничі ситуації та практично перевірити отримані під час навчання знання. Він може самостійно приймати рішення, обґрунтовуючи правильність своїх висновків перед керівником практики. Майбутній спеціаліст навчається роботі в колективі, отримує навички професійного спілкування. Необхідність підготовки студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» для різних підприємств потребує розширення їхніх знань в царині експлуатації, сервісного обслуговування та ремонту електрообладнання та виробів, що його містять, а також їх проєктування та розрахунку з застосуванням прикладних пакетів комп’ютерних програм й інформаційних технологій. Це методичне видання містить програму переддипломної практики студентів, що навчаються за освітньою програмою «Електромеханіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», вказівки для виконання звіту з практики, а також перелік джерел інформації, необхідних для розширення знань в галузі електромеханіки.
 • Документ
  Improvement of the model of power losses in the pulsed current traction motor in an electric locomotive
  (ПП "Технологічний Центр", 2020) Goolak, S. O.; Sapronova, S. Yu.; Tkachenko, V. P.; Riabov, Ie. S.; Batrak, Ye. O.
  When studying transients in pulsed current traction motors, it is important to take into consideration the eddy and hysteresis losses in engine steel. Magnetic losses are a function of the magnetization reversal frequency, which, in turn, is a function of the engine shaft rotation frequency. In other words, magnetic losses are a function of time. Existing calculation procedures do not make it possible to derive the instantaneous values of magnetic losses as they are based on determining average losses over a period. This paper proposes an improved model of magnetic losses in the steel of a pulsed current traction motor as a function of time, based on the equations of specific losses. The adequacy criteria of the procedure for determining magnetic losses in electrical steel have been substantiated: the possibility to derive instantaneous values of magnetic losses in the magnetic material as a function of time; the possibility of its application for any magnetic material; and the simplicity of implementation. The procedure for determining magnetic losses in the steel of a pulsed current traction motor has been adapted by taking into consideration the magnetic properties of steel and the geometry of the engine’s magnetic circuit. In order to determine the coercive force, the coefficient of accounting for the losses due to eddy currents, as well as the coefficient that considers the losses on hysteresis, the specifications’ characteristics of specific losses in steel have been approximated using the pulsed current traction motor as an example. The simulated model of magnetic losses by the pulsed current traction motor has demonstrated the procedure for determining average magnetic losses and time diagrams of magnetic losses. The proposed model for determining magnetic losses could be used for any magnetic material and any engine geometry under the condition of known material properties and the characteristics of change in the magnetic flux density in geometry.
 • Документ
  Estimation of the main dimensions of the traction permanent magnet-assisted synchronous reluctance motor
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Liubarskyi, Borys; Overianova, L. V.; Riabov, Ie. S.; Iakunin, D. I.; Ostroverkh, O. O.; Voronin, Y. V.
  The goal of the research is to develop an algorithm for selecting the main dimensions of a traction permanent magnet-assisted synchronous reluctance motor. Methodology. A method for determining the main dimensions of the motor, which combines the analytical selection of stator parameters and numerical field calculations for the selection of rotor parameters. The need to check the mechanical strength of a rotor with permanent NdFeB magnets in flux barriers is shown. Results. The article proposes an algorithm for selecting the main dimensions of a traction permanent magnet-assisted synchronous reluctance motor, which combines analytical expressions for selecting stator parameters and numerical field calculations for selecting rotor parameters. It is determined that analytical methods for calculating the magnetic circuit need to be developed in order to reduce the time to select the main dimensions of the motor. Originality. For the first time the sizes of active parts of the permanent magnet-assisted synchronous reluctance motor with power of 180 kW for the drive of wheels of the trolleybus are defined. Practical significance. As a result of research the sizes of active parts, stator winding data and a design of a rotor of the electric motor are defined. The obtained results can be applied when creating an electric motor for a trolleybus.
 • Документ
  Recommendations for the selection of parameters for shunting locomotives
  (Warsaw University of Technology, 2020) Kuznetsov, Valeriy; Liubarskyi, Borys; Kardas-Cinal, Ewa; Yeritsyan, Bagish; Riabov, Ievgen; Rubanik, Ivan
  Shunting is an integral part of the partial process. In 1520 mm gauge countries, shunting operations are performed by outdated locomotives, which are being replaced by modern models; the technical parameters best match the conditions of the shunting work performed. The article analyzes recommendations for the selection of parameters of shunting locomotives and the actual indicators of their work. On the basis of this analysis, a requirement was made on the necessity of compulsory consideration of the operating conditions of the locomotive when determining its technical characteristics. As the main technical parameters of shunting locomotives, the tractive power and starting tractive force are taken and their influence on the duration of an elementary shunting movement of the "acceleration-deceleration" type is investigated. This approach advises the regulatory documentation for the organization of shunting work. Tha developed mathematical model allows to carry out research on the influence of tractive power and starting tractive force on the time of acceleration and deceleration. Calculations of the time of the train's acceleration are carried out with varying their mass and the slope of the track at different values of the tractive power starting tractive force. The calculations were carried out for the mass of compositions 1000...5000 Mg for the profile slopes equal to 0 and 1.5 ‰. The speed of the finish of acceleration was taken equal to 15 and 25 km/h. The thrust starting tractive force varied in the range of 150...300 kN, the tractive power - 200 ... 1100 kW. According to the results of calculations, it was found that the reduction in the duration of the elementary shunting movement is more significantly affected by the power of the locomotive than by the starting traction force. The “saturation” effect was noted, in which a significant increase in power or traction force during starting does not cause a significant reduction in the acceleration time. In this regard, for shunting locomotives with AC traction drive, it is recommended to take a pulling force of an equal continuous traction force.
 • Документ
  Тягові синхронно-реактивні електродвигуни з постійними магнітами
  (2021) Рябов, Євген Сергійович; Гулак, Сергій Олександрович; Воронін, Юрій Володимирович
 • Документ
  Інерційні накопичувачі енергії у тягових мережах
  (2021) Овер'янова, Лілія Вікторівна; Омельяненко, Віктор Іванович; Рябов, Євген Сергійович
 • Документ
  Дослідження модернізованого електроприводу електровоза ВЛ-80
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Буряковський, Сергій Геннадійович; Рябов, Євген Сергійович; Асмолова, Лариса Валеріївна; Озулу, Антон Борисович
 • Документ
  Концепция выбора тягового электропривода маневрового электровоза
  (Петербургский государственный университет путей сообщения, 2017) Любарский, Борис Григорьевич; Рябов, Евгений Сергеевич
 • Документ
  Науково-технічні підходи до вирішення актуальних проблем розбудови сектору безпеки і оборони
  (Друкарня Мадрид, 2021) Чепков, Ігор Борисович; Бісик, Сергій Петрович; Миронюк, О. Ю.; Сливінський, Олексій Анатолійович; Давидовський, Леонід Сергійович; Миронов, Я. А.; Марченко, Андрій Петрович; Кравченко, Сергій Сергійович; Лісачук, Георгій Вікторович; Зінченко, С. В.; Пітак, Ярослав Миколайович; Кривобок, Руслан Вікторович; Захаров, Артем Вячеславович; Чефранов, Євген Вікторович; Волощук, Валентина Василівна; Майстат, М. С.; Буряковський, Сергій Геннадійович; Волонцевич, Дмитро Олегович; Любарський, Борис Григорович; Тищенко, Анна Анатоліївна; Князєв, Володимир Володимирович; Каракуркчі, Ганна Володимирівна; Сахненко, Микола Дмитрович; Майба, Марина Володимирівна; Горохівський, Андрій Сергійович; Карножицький, Павло Володимирович; Мірошниченко, Денис Вікторович; Руднєва, Катерина Євгенівна; Руднєв, В. А.; Сініцина, А. О.; Шевченко, Сергій Юрійович; Данильченко, Дмитро Олексійович; Дривецький, Станіслав Ігорович; Ткачук, Микола Анатолійович; Кравченко, Сергій Олександрович; Ткачук, Микола Миколайович; Грабовський, Андрій Володимирович; Веретельник, Олег Вікторович
  Розглянуто актуальні проблеми створення сучасного озброєння та військової техніки, а також наведено інформацію про актуальні проблеми протимінного та балістичного захисту бойових броньованих машин. Наведено дані щодо перспективних електротехнічних систем, що додають динамічності та надійності легкоброньованій техніці. Проаналізовано чинники впливу діяльності людини у військовій сфері на екологію та представлено шляхи покращення екологічної безпеки країни за рахунок сучасних розробок. Представлено результати досліджень, спрямованих на вивчення і розробку імітаторів магнітного поля блискавки та забезпечення електропостачанням військових об'єктів. Колективну монографію призначено для ознайомлення широкого кола науковців та фахівців, що працюють в секторі безпеки і оборони, з результатами власних досліджень авторського колективу.
 • Документ
  Поліпшення показників системи нахилу кузовів на базі лінійних двигунів
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Якунін, Дмитро Ігорович
 • Документ
  Стосовно підвищеного зносу бічних граней рейок
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Маслієв, Вячеслав Георгійович
 • Документ
  Тяговый электропривод на основе батареи топливных элементов и бортового инерционного накопителя энергии для мотор-вагонного поезда
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Омельяненко, Виктор Иванович; Рябов, Евгений Сергеевич; Оверьянова, Лилия Викторовна; Омельяненко, Галина Викторовна
  В работе рассмотрены тяговый электропривод на основе топливных элементов и инерционного накопителя энергии для мотор-вагонного подвижного состава. Предложен принцип управления потоками мощности в тяговом электроприводе в режимах разгона и торможения подвижного состава. Разработана математическая модель тягового электропривода в виде совокупности трех составляющих: поезда, тягового блока и батареи топливных элементов. С помощью нее исследована работа предложенного тягового электропривода при решении тестовой тяговой задачи для подвижного состава. Установлено, что при применении инерционного накопителя энергии уменьшается расход водорода не менее чем на 25 %, что обеспечивает увеличение пробега подвижного состава между экипировками более чем на 30 %.