Актуальность внедрения сетецентрического управления электроэнергетическим комплексом Украины

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Опис

Ключові слова

электроэнергетика, АСУ ТП, автоматизированные системы управления, диспетчерское управление, энергетический рынок Украины, радиальная структура управления

Бібліографічний опис

Гриб О. Г. Актуальность внедрения сетецентрического управления электроэнергетическим комплексом Украины / О. Г. Гриб, Н. С. Белов, Д. А. Гапон // Актуальні проблеми автоматики та приладобудування : матеріали 3-ї Всеукр. наук.-техн. конф., 8-9 грудня 2016 р. / ред. кол. П. О. Качанов [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – С. 192-193.