Стабілізація загального рівня освітленості відео для підвищення якості роботи систем технічного зору

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Метою доповіді є проведення об'єктивного аналізу мінливості основних параметрів вхідних даних у системах відеоспостереження під впливом негативних зовнішніх факторів, створення ефективного методу стабілізації загального рівня освітленості вихідного відео-потоку, оцінка якості відеоданих у результаті попередньої обробки та перевірка достовірності пропонованого методу на реальних записах відеоспостережень. В доповіді наводяться результати аналізу параметрів досліджуваних відео-даних із подальшим виконанням фільтрації та стабілізації яскравості відео-потоку.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, розпізнавання об'єктів, виявлення об'єктів, обробка зображень, Average Frame Brightness

Бібліографічний опис

Білозерський В. О. Стабілізація загального рівня освітленості відео для підвищення якості роботи систем технічного зору / В. О. Білозерський, К. Ю. Дергачов // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тези доп. 13-ї міжнар. наук.-техн. конф., 26-27 квітня 2023 р., Баку–Харків–Жиліна : [у 2 т.]. Т. 2 : секція 2 / Нац. ун-т оборони Азербайджанської Республіки [та ін.]. – Харків : Impress, 2023. – С. 52.