Експрес-метод визначення підготовленості нафти до технологічної переробки

Ескіз недоступний

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Запропоновано експрес-метод визначення підготовленості нафти до її переробки, по величіні параметру діелектричної проникності. Впровадження цього методу у нафтопереробній промисловості дозволить, спростити процедуру, скоротити час та зменшити витрати на проведення аналізу.
An express method for determining the preparedness of oil before its processing, by the magnitude of the dielectric permittivity parameter, is proposed. Implementation of this method in the oil refining industry will simplify the procedure, reduce time and reduce the cost of conducting the analysis.

Опис

Ключові слова

діелектрична проникність, нафта, показник підготовленості, вода, механічні домішки, dielectric permeability, oil, indicator of preparedness, water, mechanical impurities

Бібліографічний опис

Експрес-метод визначення підготовленості нафти до технологічної переробки / Н. А. Сатер, А. Б. Григоров, А. Г. Тульська, А. В. Чернявський // Сучасні технології переробки пальних копалин : тези доп. 2-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 18-19 квітня 2019 р. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2019. – С. 79-80.