Аналіз підходів до оцінки людського капіталу як об'єкта бухгалтерського спостереження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського

Анотація

Опис

Ключові слова

активи інтелектуальні, метод обліку витрат, підхід витратний, підхід прибутковий, підхід ринковий, метод дисконтування, метод капіталізації доходів, метод звільнення від роялті, метод порівняльних продажів, активи нематеріальні

Бібліографічний опис

Давидюк Т. В. Аналіз підходів до оцінки людського капіталу як об'єкта бухгалтерського спостереження / Т. В. Давидюк, Н. М. Малюга // Проблемні аспекти та перспективи розвитку обліку, контролю, аналізу і оподаткування суб’єктів господарювання в умовах глобалізації економіки : кол. монографія. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. – С. 39-54.