Формування стратегії науково-технічного розвитку на рівні організації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті висвітлюється процес формування науково-технічної стратегії розвитку підприємства, з урахуванням існуючого потенціалу підприємства, його стратегічних цілей та сучасних умов господарювання. Розроблено пропозиції щодо більш ефективного оновлення технічної бази виробництва шляхом лізингу.
The process forming of scientific and technical strategy of development of enterprise is probed in the article, taking into account existent potential of enterprise, him strategic aims and modern terms of menage. Suggestions are developed in relation to more effective update of technical base of production by leasing.

Опис

Ключові слова

тактика, знос, рівень технічний, модернізація, потенціал підприємства, база технічна, лізинг, scientific development, technical development, strategy, tactic, wear, fixed assets, technical level, update, modernization

Бібліографічний опис

Літвиненко М. В. Формування стратегії науково-технічного розвитку на рівні організації / М. В. Літвиненко, А. О. Кравцов // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – № 20 (993). – С. 40-47.