Українці в етнічному складі міського населення: за матеріалами переписів 1989 та 2001 рр.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

Анотація

Автор статті висвітлює результати власних досліджень, присвячених аналізу етнічного складу міського населення в східних, західних, південних та центральних областях України за результатами переписів 1989 і 2001 рр.
The author highlights the results of own researches, examines the ethnic composition of urban populations in the eastern, western, southern and central regions of Ukraine after the censuses in 1989 and 2001.

Опис

Ключові слова

статистика, процес етнічний, депопуляція, асиміляція

Бібліографічний опис

Скляр В. М. Українці в етнічному складі міського населення: за матеріалами переписів 1989 та 2001 рр. / В. М. Скляр // Українознавчий альманах. - 2010. - Вип. 2. - С. 138-142.