Сучасні проблеми аналізу фінансового стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

ринкова економіка, ліквідність підприємств, платоспроможність, фінансова стійкість, фінансова конкурентоспроможність, бухгалтерська звітність, фінансовий аналіз в Україні

Бібліографічний опис

Зеленчук Т. М. Сучасні проблеми аналізу фінансового стану / Т. М. Зеленчук, Я. П. Гаврисюк // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2012" : тр. 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 грудня 2012 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – С. 59-61.