Підвищення плати за контрактне навчання: за і проти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

контрактне навчання, вищій навчальний заклад, бюджетний студент, студент-контрактник, платоспроможність, вища освіта

Бібліографічний опис

Ларка М. І. Підвищення плати за контрактне навчання: за і проти / М. І. Ларка, С. П. Сударкіна, А. М. Феррара // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 27-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2019, [15-17 травня 2019 р.] : у 4 ч. Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 239.