Повторне використання фосфатних продуктів очистки стічних вод

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Обґрунтовано доцільність повторного використання фосфатних продуктів очищення стічних вод у харчовій промисловості.
Feasibility of recycling of phosphate wastewater treatment products in food industry.

Опис

Ключові слова

очистка стічних вод, харчові добавки, wastewater treatment, food additives

Бібліографічний опис

Пруцев О. С. Повторне використання фосфатних продуктів очистки стічних вод / О. С. Пруцев, Г. М. Панчева // Безпека людини у сучасних умовах [Електронний ресурс] : зб. доп. 14-ї Міжнар. наук.-метод. конф. та 149-ї Міжнар. наук. конф. Європ. Асоц. наук з безпеки (EAS), 1-2 грудня 2022 р. = Human safety in modern conditions : coll. of 14th Intern. Sci. and Methodological Conf., 149 Intern. Sci. Conf. of the Europ. Assoc. for Security (EAS), December 1-2, 2022 / відп. за вип. В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – С. 105-107.