Методичний підхід до визначення горизонту безпеки інвестицій підприємств в умовах динамічних змін інвестиційного простору

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В статті розглянуто дослідження теоретичних і практичних аспектів оцінювання ефективності інвестицій та врахування факторів зміни ставки дисконтування, організації розподілу доходів та витрат. Запропоновано методичний апарат з оцінювання граничних значень ефективності інвестицій, що було названо горизонтом безпеки інвестиційного проекту. Результатом реалізації запропонованого методичного підходу є кількісне значення зсуву горизонту безпеки при змінені дух груп факторів інвестиційного процесу.
The article considers the research of theoretical and practical aspects of the estimation invest efficiency and consideration factors of discount rate changing and the organization of the distribution of income and expenses. Was proposed the methodical approach of efficiency limit value estimation system, the border of these limit values was named as the investment safe horizon. The base of proposed methodical approach is use of first derivative from NPV function as safe horizon of investment efficiency. Before this use the NPV function has been transformed into integral representation and it deviations has been analyzed by two groups of factors. The result of the proposed methodical approach realization is a quantitative value of investment safe horizon deviation depending of two factors groups deviation in investment process.

Опис

Ключові слова

інвестиційний процес, ставка дисконтування, управління інвестиціями, індекс рентабельності, investment process, discount rate, investment management

Бібліографічний опис

Нотовський П. B. Методичний підхід до визначення горизонту безпеки інвестицій підприємств в умовах динамічних змін інвестиційного простору / П. B. Нотовський, Д. Ю. Крамськой, Т. П. Локтіонова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 59 (1168). – С. 144-147.