Алгоритмічні основи геоматики і системології

Ескіз недоступний

Дата

2020

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Анотація

Викладено практичні рекомендації щодо розроблення програмних кодів і наведено приклади виконання обчислювальних алгоритмів мовою C# у середовищі розроблення Microsoft Visual Studio. Для студентів, що вивчають дисципліни "Алгоритмічні основи геоматики і системології", "Космічна метеорологія", "Транспортно-навігаційні ГІС" за спеціальностями 193 "Геодезія i землеустрій" (освітня програма "Геоінформаційні системи і технології") і 103 "Науки про Землю" (освітня програма "Космічний моніторинг Землі").

Опис

Ключові слова

навчальний посібник, геоматика, системологія, практичні заняття, лінійні обчислювальні процеси, Microsoft Visual Studio

Бібліографічний опис

Андрєєв С. М. Алгоритмічні основи геоматики і системології : навч. посіб. до практ. занять / С. М. Андрєєв, В. А. Жилін, А. С. Нечаусов ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків : ХАІ, 2020. – 87 с. : рис. – Бібліогр.: с. 87. – ISBN 978-966-662-766-0.