Аналіз ушкоджень навчальної інфраструктури НТУ "ХПІ" внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в період з 24 лютого по 1 листопада 2022 р в контексті безпечної життєдіяльності

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Проведено порівняльний аналіз ушкоджень навчальної інфраструктури НТУ "ХПІ" людських втрат України під час повномасштабного вторгнення Росії в період з 24 лютого по 1 листопада 2022 р.
Analyze casualty's analyze damage educational building NTU"KPІ" because Russia invade broad scale in period with 24 February to 1 November 2022 year executed.

Опис

Ключові слова

вторгнення, ракета, вибух, навчальний корпус, invade, rocket, explosion, educational building

Бібліографічний опис

Ящеріцин Є. В. Аналіз ушкоджень навчальної інфраструктури НТУ "ХПІ" внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в період з 24 лютого по 1 листопада 2022 р в контексті безпечної життєдіяльності / Є. В. Ящеріцин // Безпека людини у сучасних умовах [Електронний ресурс] : зб. доп. 14-ї Міжнар. наук.-метод. конф. та 149-ї Міжнар. наук. конф. Європ. Асоц. наук з безпеки (EAS), 1-2 грудня 2022 р. = Human safety in modern conditions : coll. of 14th Intern. Sci. and Methodological Conf., 149 Intern. Sci. Conf. of the Europ. Assoc. for Security (EAS), December 1-2, 2022 / відп. за вип. В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – С. 48-50. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60251.