Аналіз впливу зростання інфляції на розмір мінімальної заробітної плати

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Херсонський державний університет

Анотація

У статті проаналізовано вплив рівня інфляції на мінімальну заробітну плату. Також були розглянуті питання щодо невідповідності рівня мінімальної заробітної плати прожитковому мінімуму й реальній економічній ситуації в Україні. У дослідженні також відзначались ключові складові, які мають вплив на рівень мінімальної зарплати. Одним із таких складових є споживчий кошик.
The article analyzes the influence of the rapid growth of rising inflation on the minimum wage. There were also questions of disparity in the minimum wage, living wage real economic situation in Ukraine. The study also noted the key elements that affect the level of the minimum wage. One of these components is a basket.

Опис

Ключові слова

мінімум прожитковий, кошик споживчий, індексація доходів, living wage, consumer basket, indexation of income

Бібліографічний опис

Мардус Н. Ю. Аналіз впливу зростання інфляції на розмір мінімальної заробітної плати / Н. Ю. Мардус, А. Д. Горбаченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. – 2014. – Вип. 7, ч. 5. – С. 138-141.