Тягово-динамічний та паливо-економічний розрахунок автомобіля

Ескіз недоступний

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Моделіст

Анотація

Особливістю даного видання методичних вказівок є те, що в них наведено приклади визначення параметрів динамічних і паливно-економічних характеристик автомобіля, які, певною мірою, дозволяють реалізувати концепцію індивідуального підходу у навчальному процесі. У методичних вказівках наведено методику перевірочного тягового розрахунку на прикладі автомобіля Opel Astra Classic.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, автомобіль, шини, статичний радіус, кочення колеса, двигун, головна передача, коробка зміни передач

Бібліографічний опис

Тягово-динамічний та паливо-економічний розрахунок автомобіля : метод. вказівки для виконання розрахункових, курсових та дипломних робіт кваліфікаційного рівня бакалавр та магістр для студентів спец. 274.01 "Автомобілі та автомобільне господарство" ден. форми навчання / уклад.: А. Г. Мамонтов, В. М. Шевцов ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – 100 с.