Кафедра "Автомобіле- і тракторобудування"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://ait.kharkov.ua

Кафедра "Автомобіле- і тракторобудування" (первісна назва – кафедра "Тракторобудування") створена разом із Харківським тракторним заводом у 1930 році у складі новоствореного автотракторного факультету (пізніше – факультет транспортного машинобудування). Засновником кафедри "Автомобіле- і тракторобудування" був академік, доктор технічних наук, професор Медведєв Михайло Іванович, який очолював кафедру з 1930 по 1962г.

У 1972 році на базі кафедри "Автомобіле- і тракторобудування" було створено спеціальну кафедру "Колісні і гусеничні машини" для підготовки спеціалістів з танкобудування.

Кафедра "Автомобіле- і тракторобудування" за роки її існування внесла гідний внесок у становлення і розвиток наукової думки в області теорії автомобілів і тракторів.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту.

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють 3 доктори технічних наук, 8 кандидатів технічних наук, 1 співробітник має звання професора, 7 – звання доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 458
 • Документ
  Керованість та стійкість руху автомобілів та тракторів
  (2023) Островерх, Олександр Олегович
  Керованість – це властивість, що характеризує здатність транспортного засобу рухатися в напрямку, заданому водієм. Стійкість – це властивість транспортного засобу, що характеризує його здатність зберігати заданий напрямок руху при збурюючих впливах зовнішнього середовища, що прагнуть відхилити його від цього напрямку.
 • Документ
  Безступінчаста гідрооб'ємно-механічна трансмісія розробки НТУ "ХПІ" з незалежним валом відбору потужності для тракторів харківського тракторного заводу
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Самородов, Вадим Борисович; Єпіфанов, Віталій Валерійович; Аврунін, Григорій Аврамович; Пелипенко, Євген Сергійович; Гармаш, Дмитро Олександрович
 • Документ
  Переваги застосування двороторного електродвигуна привода ведучих коліс автомобіля
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Сергієнко, Микола Єгорович; Любарський, Борис Григорович; Пастущина, Марія Ігорівна; Перевозник, І. А.
 • Документ
  Кінематичний та силовий розрахунок приводу здвоєного зчеплення
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Сергієнко, Микола Єгорович; Сергієнко, Антон Миколайович; Гасанов, Магомедємін Ісамагомедович; Свідло, Віталій Сергійович; Алтухов, П. М.
 • Документ
  Дослідження захисних пристроїв кабіни колісного тягача тягового класу 3-4
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Сергієнко, Микола Єгорович; Ткачук, Микола Анатолійович; Грабовський, Андрій Володимирович; Сергієнко, Д. Є.; Майданюк, В. Г.; Расторгуев, С. Є.; Яценко, В. Ю.
 • Документ
  Аналіз розрахунку динаміки об'ємного гідроприводу автобетонозмішувача на автомобільному шасі
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Аврунін, Григорій Аврамович; Кириченко, Ігор Георгійович; Шевченко, Д. М.; Самородов, Вадим Борисович; Пелипенко, Євген Сергійович; Цента, Євген Миколайович
 • Документ
  Визначення коефіцієнту корисної дії колісного рушія трактора при русі по полю
  (2023) Подригало, Михайло Абович; Артьомов, М. П.; Краснокутський, Володимир Миколайович; Третяк, В. М.; Омельченко, Вадим Ігорович
  Проведено теоретичне дослідження впливу податливості ґрунту в плямі контакту з шиною на коефіцієнт корисної дії одиночного колеса та колісного рушія загалом.
 • Документ
  Спеціалізований рухомий склад на автомобільному транспорті
  (ТОВ "Друкарня Мадрид", 2020) Краснокутський, Володимир Миколайович; Самородов, Вадим Борисович; Селевич, Сергій Геннадійович
  Викладено класифікацію, загальну будову сучасного рухомого складу автомобільного транспорту. Значну увагу приділено розгляду вимог, що висуваються до конструкції рухомого складу. Розраховано на студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», буде корисним при вивченні курсу «Вступ до спеціальності» та «Конструкції автомобілів і їх аналіз».
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Технічна експлуатація, обслуговування і основи ремонту трактора" для студентів спеціальності 6.05050305 "Колісні та гусеничні транспортні засоби"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2013) Мироненко, Віктор Іванович; Бондаренко, Анатолій Ігорович; Маренич, Олексій Миколайович; Селевич, Сергій Геннадійович
  Дані методичні вказівки призначені для студентів усіх форм навчання для виконання лабораторних робіт і поліпшення самостійного навчання студентів з дисципліни «Технічна експлуатація, обслуговування і основи ремонту трактора» для студентів спеціальності 6.05050305 «Колісні та гусеничні транспортні засоби». Наданий матеріал міститься в 11 лабораторних роботах, що охоплює основні види робіт з експлуатації, обслуговування і ремонту трактора. З кожної теми робота містить список рекомендованої літератури, контрольні запитання та рисунки для кращого засвоєння матеріалу при самостійному вивченні студентами.
 • Документ
  Совершенствование автоматической системы управления замедлением физического объекта в условиях неопределенности
  (Сумський державний університет, 2015) Шелудченко, Владимир Витальевич; Гецович, Евгений Моисеевич; Селевич, Сергей Геннадьевич
  Выявлено влияние коэффициентов чувствительности и пробных воздействий на показатели качества процесса управления экстренным замедлением физического объекта в условиях существенного изменения формы выходной характеристики и положения оптимума, что позволило определить пути повышения адаптивных свойств систем автоматического управления (САУ) такими объектами. Определена взаимосвязь между рациональными значениями коэффициента пробных воздействий и измеряемыми параметрами объекта управления, что позволило выполнить оптимизацию переменного коэффициента пробных воздействий по критерию отклонения объекта управления от экстремального режима функционирования.
 • Документ
  Двопотокова гідрооб'ємна механічна трансмісія транспортного засобу
  (Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 2020) Самородов, Вадим Борисович; Мандрика, Володимир Ростиславович; Островерх, Олександр Олегович; Селевич, Сергій Геннадійович
  Двопотокова гідрооб'ємна механічна трансмісія транспортного засобу містить двигун, планетарний механізм, гідрооб'ємну передачу, механічну коробку передач, лебідку, колеса, причому крутний момент від двигуна передається через вхідний вал водила планетарного механізму, епіциклічна шестірня якого через шестерні та вхідний вал з'єднана з гідронасосом, а сонячна шестірня через вихідний вал та шестерні з'єднана з вихідним валом гідромотора, муфту вмикання, при переміщенні якої крутний момент передається на вихідні вали механічної коробки передач, що з'єднані з колесами та лебідкою. Додатково трансмісія містить реверсний редуктор, вхід муфти перемикання якого з'єднаний з вихідним валом сонячної шестірні планетарного механізму, а вихід в залежності від її перемикання змінює крутний момент на протилежний, який передається на вхід муфти вмикання механічної коробки передач і далі, на вихідні вали механічної коробки передач, що з'єднані з колесами та лебідкою.
 • Документ
  Проблемы автосервисных предприятий в условиях сезонного спроса
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2015) Литвин, Д. А.; Селевич, Сергей Геннадьевич
 • Документ
  Оцінка ефективності системи RoadAR для розпізнавання дорожніх знаків
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2015) Блажко, А. Ю.; Селевич, Сергій Геннадійович
 • Документ
  Передумови розробки системи дистанційного управління сільськогосподарською технікою в процесі виконання польових робіт із використанням GPS
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2015) Бугай, О. В.; Селевич, Сергій Геннадійович
 • Документ
  Состояние работ по созданию отечественной АБС для легковых автомобилей
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2009) Гецович, Евгений Моисеевич; Селевич, Сергей Геннадьевич; Мартынец, Татьяна Викторовна
  Приведены результаты численного моделирования процесса торможения легкового автомобиля II-го класса с АБС. Выполнена оценка применимости предложенных авторами мероприятий по повышению качества регулирования в дуальных адаптивных системах управления торможением. Приведены результаты проверочного лабораторного эксперимента по определению характеристик исполнительного элемента САУ торможением. На основании полученных результатов определены рациональные конструктивные параметры ИЭ.
 • Документ
  Процес автоматичного керування гальмуванням колісної машини
  (Державний департамент інтелектуальної власності, 2009) Гецович, Євгеній Мойсейович; Селевич, Сергій Геннадійович; Шелудченко, Володимир Віталійович
  Процес автоматичного керування гальмуванням колісної машини, який полягає в безперервному коректуванні темпу зміни тиску у виконавчих апаратах гальмового приводу пропорційно різниці посилених сигналів кутового прискорення колеса та поздовжнього прискорення колісної машини, вимірюваних у процесі гальмування, з урахуванням знака різниці, який відрізняється тим, що коефіцієнт підсилення сигналу поздовжнього прискорення в кожному каналі керування збільшують пропорційно збільшенню навантажувально-зчіпних умов і зменшують пропорційно відносному поздовжньому ковзанню колеса (коліс), керованого даним каналом. 2. Процес автоматичного керування гальмуванням колісної машини за п. 1, який відрізняється тим, що при прямолінійному русі колісної машини коефіцієнт підсилення сигналу поздовжнього прискорення збільшують у каналах керування гальмуванням коліс передніх осей і зменшують у каналах керування гальмуванням коліс задніх осей пропорційно сигналу датчика поздовжнього прискорення. 3. Процес автоматичного керування гальмуванням колісної машини за п. 1, який відрізняється тим, що при криволінійному русі колісної машини коефіцієнт підсилення сигналу поздовжнього прискорення збільшують у каналах керування гальмуванням коліс зовнішнього борту та зменшують у каналах керування гальмуванням коліс внутрішнього борту пропорційно сигналу датчика поперечного прискорення колісної машини.
 • Документ
  Модулятор тиску в гідравлічному гальмівному приводі
  (Державний департамент інтелектуальної власності, 2009) Гецович, Євгеній Мойсейович; Селевич, Сергій Геннадійович; Мартинець, Тетяна Вікторівна
  Модулятор тиску в гідравлічному гальмівному приводі, який містить плунжер, встановлений в об'ємі, що відсікається, відсічний клапан, утворений відсічними кромками, виконаними на плунжері та втулці, в якій він встановлений, і канал підведення робочої рідини від джерела тиску до відсіченого об'єму, який відрізняється тим, що канал підведення робочої рідини утворений виконаними на поверхні плунжера повздовжніми та кільцевою канавками
 • Документ
  Моделирование процесса осцилляционной модуляции давления в гидравлическом тормозном приводе
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2007) Гецович, Евгений Моисеевич; Мартынец, Татьяна Викторовна; Селевич, Сергей Геннадьевич
  Виконане математичне моделювання процесу осциляційної модуляції тиску у виконавчих апаратах гальмівного приводу. Підтверджена принципова можливість такої модуляції. Отримані кількісні оцінки взаємозв’язку між параметрами керуючого сигналу та зміною тиску гальмівної рідини.
 • Документ
  Совершенствование способа модуляции давления в гидравлическом тормозном приводе
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2006) Гецович, Евгений Моисеевич; Мартынец, Татьяна Викторовна; Селевич, Сергей Геннадьевич
  Запропоновано спосіб модуляції тиску в робочому гальмівному циліндрі антиблокувальної системи, який забезпечує максимальну простоту конструкції модулятора тиску та мінімальну його собівартість, що дозволяє встановлювати АБС на автомобілі особливо малого класу
 • Документ
  Модель процесса осцилляционной модуляции давления в гидравлическом тормозном приводе
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2005) Гецович, Евгений Моисеевич; Селевич, Сергей Геннадьевич; Мартынец, Татьяна Викторовна
  Предложен способ модуляции давления в рабочем тормозном цилиндре антиблокировочной системы, обеспечивающий максимальную простоту конструкции модулятора давления и минимальную его себестоимость, позволяющую устанавливать АБС на автомобиле особо малого класса.