Розробка стійкого алгоритму вбудовування даних в растрові зображення

Ескіз недоступний

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ТОВ "Планета-Прінт"

Анотація

Опис

Ключові слова

дискретне косинус перетворення, цифровий водяний знак, JPEG-стиснення, просторове маскування, вейвлет-перетворення, стиснення зображень

Бібліографічний опис

Гардер С. Є. Розробка стійкого алгоритму вбудовування даних в растрові зображення / С. Є. Гардер, О. С. Кравченко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : тези доп. 29-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2021, [18-20 травня 2021 р.] : у 5 ч. Ч. 4 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : Планета-Прінт, 2021. – С. 252.