Розробка методики планування і організації ремонтного виробництва на основі регресійних моделей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті розглянуто питання прогнозування діяльності ремонтних служб підприємств галузі чорної металургії, а також запрапоновано рекомендації у вигляді методики планування ремонтного виробництва на певний період діяльності.
In the article the question of prognostication of activity of repair services of enterprises of industry of ferrous metallurgy, and also proposed recommendations, is considered as methods of planning of repair production on the certain period of activity.

Опис

Ключові слова

оцінка якості, автокореляція, статистика Дарбина-Уотсона, рентабельність, витрати, модель математична, рівняння, planning, organization, repair production, regressive model

Бібліографічний опис

Погорєлов М. І. Розробка методики планування і організації ремонтного виробництва на основі регресійних моделей / М. І. Погорєлов, С. М. Погорєлов // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 20 (993). – С. 3-11.