Позааудиторне читання фахової літератури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Актуальність створення методичних вказівок полягає у можливості продовжувати опановувати мову поза основним навчанням, одночасно отримуючи додаткові відомості й цікаву інформацію про ті чи інші явища, процеси, знайомлячись з особливостями вживання певних граматичних та лексичних конструкцій у відповідному контексті. Мета методичних вказівок – навчити студентів швидко отримувати інформацію з тексту. Оволодіння навичкою ознайомлювального читання проходить в два етапи. Спочатку студенти вчаться орієнтуватися в тексті за змістом з опорою на: а) граматичні та лексичні елементи; б) логіко-смислові зв'язки (слова-сигнали), композиційну структуру тексту; в) фонові знання студентів. Такі опори допомагають знайти потрібну інформацію. Далі відбувається вдосконалення навичок швидкого вилучення інформації і виробляється вміння переносити сформовані навички на тексти за фахом.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, соціологія, граматичні елементи, лексичні елементи, слова-сигнали, композиційна структура текстів

Бібліографічний опис

Позааудиторне читання фахової літератури [Електронний ресурс] : метод. вказівки для самост. роботи студентів-соціологів 1-го курсу / уклад.: О. О. Землякова [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 44 с. – Англ. та укр. мовами. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50638.