Аутсорсинг інформаційних технологій: сучасний стан та перспективи розвитку

Ескіз недоступний

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для оцінки вагомості і значущості цифрових технологій та ІТ-аутсорсингу проведено дослідження ринкових показників інформаційного розвитку та ефективності роботи інформаційної сфери на світовому та національному ринках деяких країн, включаючи і Україну.

Опис

Ключові слова

аутсорсинг, інформаційні технології, креативні методики, інтелектуальна власність

Бібліографічний опис

Назаренко С. М. Аутсорсинг інформаційних технологій: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / С. М. Назаренко, П. Г. Перерва // Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах. Креативні індустрії : зб. матеріалів 3-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 11 листопада 2021 р. / редкол.: О. Ф. Дорошенко [та ін.] ; Наук.-дослід. ін-т інтелект. власності НАПрН України [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2021. – С. 222-229. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55523.