Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком з можливістю їх пошуку, формування і обробки зображення та кібернетичним захистом отриманої інформації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ДП "Український інститут інтелектуальної власності"

Анотація

Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком з можливістю їх пошуку, формування і обробки зображення та кібернетичним захистом отриманої інформації містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою, селектор подовжніх мод з багаточастотним розділенням каналів, модифікований блок дефлекторів, передавальну оптику, радіолокаційний модуль, який складений з антени, приймально-передавальної апаратури і апаратури захисту від поміх, приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач, модифікований інформаційний блок, резонансні підсилювачі настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, детектори, фільтри, формувачі імпульсів, тригери (ʺ1ʺ|ʺ0ʺ), схеми ʺіʺ, лінії затримки, лічильники, цифро-аналогові перетворювачі, фільтри нижніх частот, підсилювачі (фільтри) сигналу похибки, виконавчі механізми, спеціалізовану електронну обчислювальну машину та а - введення опорного сигналу з частотою Δνм від передавального лазера, б - введення сигналу від каналу вимірювання кутових швидкостей літального апарата.

Опис

Ключові слова

патент, корисна модель, електрозв'язок, мобільна однопунктна інформаційно-вимірювальна система, передавальна оптика, виконавчі механізми, цифро-аналогові перетворювачі, передавальний лазер

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель 151679 Україна, МПК G01S 17/42 (2006.01) G01S 17/66 (2006.01). Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком з можливістю їх пошуку, формування і обробки зображення та кібернетичним захистом отриманої інформації / Коломійцев О. В., Заковоротний О. Ю., Кучук Г. А., Єльчанінов Д. Б., Івашко А. В, Корольова Я. Ю., Носик А. М., Петрукович Д. Є., Пугачов Р. В., Соболь М. О., Усик В. В., Фастовський Е. Г. ; власник Коломійцев О. В. (Україна). – № u 2022 01709 ; заявл. 24.05.2022 ; опубл. 25.08.2022, Бюл. № 34. – 8 с. : іл.