Вплив технологічних параметрів отримання склопластикових виробів на їх експлуатаційні властивості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Анотація

Досліджено залежність експлуатаційних властивостей склопластикових труб, отриманих в умовах гарячого тверднення методом безперервної косошарової поздовжньо-поперечної намотки, від технологічних параметрів виробництва.
The dependence of the performance properties of fiberglass pipe, obtained under conditions of continuous hot-curing method kososharovoyi longitudinal transverse winding on the technological parameters of production.

Опис

Ключові слова

склопластик, склопластикові вироби, анізотропія, руйнівне напруження, епоксидний олігомер, тверднення

Бібліографічний опис

Вплив технологічних параметрів отримання склопластикових виробів на їх експлуатаційні властивості / О. Г. Карандашов, В. Л. Авраменко, Л. П. Підгорна, Г. М. Черкашина, В. Г. Данільцев // Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура = Municipal economy of cities. Series: Engineering science and architecture : наук.-техн. зб. – Харків : ХНУМГ, 2014. – Вип. 112. – С. 42-46.