Foreign experience of effective management in organization

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

NTU "KhPI"

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Garmash S. V. Foreign experience of effective management in organization / S. V. Garmash // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2013" : тр. 9-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 3-5 грудня 2013 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – С. 163-165.