Formation of oxide fuels on VT6 alloy in the conditions of anodial polarization in solutions H₂SO₄

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

10.15587/1729-4061.2018.132521

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Технологический центр
Украинская государственная академия железнодорожного транспорта

Анотація

Наведенi результати дослідження процесу електрохімічного оксидування титанового сплаву ВТ6 у розчинах H₂SO₄. Показано, що характер залежностей формовки зразків сплаву залежить вiд величини густини струму. При j<0,5 А.дмˉ² суцiльна оксидна плiвка на поверхнi сплаву не утворюється i задане значення напруги не досягається. При j>0,5 А.дмˉ² на поверхнi сплаву утворюється суцiльна оксидна плівка та спостерігається лiнiйна характер залежностей. Плiвки, одержанi в цих умовах, вiдносяться до інтерференційно-забарвлених. Гранична товщина плівки визначається заданою величиною U i не залежить вiд iнших параметрiв електролiзу. Для ряду однакових значень U залежнiсть τ–j має лiнiйну форму. Колір оксидної плiвки визначається значенням напруги i не залежить від густини струму та концентрацiї електролiту. Встановлена вiдповiднiсть кольору плiвки i величини U в діапазоні значень 10-100 В. Ефект пояснюється тим, що утворення плівки при анодній поляризації відбувається в умовах наявності градієнта потенціалу, величина якого для титану постiйна. Збільшення заданої величини U призводить до пропорційного збільшення максимальної товщини оксиду, яка визначає колір її забарвлення. Результати дослідження з визначення впливу параметрів електролізу на характеристики оксидних плівок дозволили обґрунтувати режим отримання плівок TiO₂ на поверхнi сплаву ВТ6. Отримані данi є передумовою для розробки технології електрохімічного оксидування титанових імплантатів для надання їх поверхнi функцiональних властивостей.

Опис

Ключові слова

плівка оксидна, діоксид титану, імплантант, оксидування електрохімічне, залежність формувальна

Бібліографічний опис

Formation of oxide fuels on VT6 alloy in the conditions of anodial polarization in solutions H₂SO₄ / A. Pilipenko [et al.] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies = Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2018. – Vol. 3, № 6 (93). – P. 33-38.