Епідеміологічні загрози під час війни та військових операцій

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

В сучасних реаліях бойові дії становлять величезну епідеміологічну загрозу хвороби, що передаються членистоногими, харчові та водні, захворювання дихальних шляхів, захворювання, що передаються статевим шляхом, зоонози, шкірні захворювання, інфіковані травми внаслідок бойових дій.
In modern realities, hostilities are a huge epidemiological threat Arthropod-borne, foodand water-borne diseases, respiratory diseases, sexually transmitted diseases, zoonoses, skin diseases, infected injuries due to hostilities.

Опис

Ключові слова

інфекції, захворювання, умови життя, зоонози, infections, diseases, living conditions, zoonoses

Бібліографічний опис

Резніченко А. В. Епідеміологічні загрози під час війни та військових операцій / А. В. Резніченко, В. В. Березуцький // Безпека людини у сучасних умовах [Електронний ресурс] : зб. доп. 14-ї Міжнар. наук.-метод. конф. та 149-ї Міжнар. наук. конф. Європ. Асоц. наук з безпеки (EAS), 1-2 грудня 2022 р. = Human safety in modern conditions : coll. of 14th Intern. Sci. and Methodological Conf., 149 Intern. Sci. Conf. of the Europ. Assoc. for Security (EAS), December 1-2, 2022 / відп. за вип. В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – С. 31-33. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60225.