Аналіз особливостей і механізмів забезпечення QOS в мережах LTE

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Метою доповіді є висвітлення концепції забезпечення якості обслуговування в мережах LTE шляхом аналізу відповідних особливостей і механізмів. У доповіді в якості таких механізмів аналізуються: класифікація та маркування пакетів, управління інтенсивністю трафіку, розподіл ресурсів, запобігання перевантажень у мережі та політика відкидання пакетів, маршрутизація. При цьому зазначено, що існують три моделі реалізації якості обслуговування в мережах LTE: найкраща можлива, інтегральна і диференційована. Відповідно до даного аналізу для LTE мереж визначено два типи послуг для різних видів трафіку за своєю чутливістю до швидкості та затримок: послуги з контрольованими затримками та передбачувані послуги. Також у доповіді обговорюється методика типового розрахунку параметрів QoS в мережі LTE, таких як різні показники часових затримок, середній час відгуку від вузла до вузла для VoIP трафіку, ефективність використання смуги пропускання.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, високошвидкісний інтернет, бездротовий зв'язок, мобільний зв'язок, мобільна передача даних

Бібліографічний опис

Шинан Гокхан Аналіз особливостей і механізмів забезпечення QOS в мережах LTE / Гокхан Шинан, Ю. М. Колтун // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тези доп. 13-ї міжнар. наук.-техн. конф., 26-27 квітня 2023 р., Баку–Харків–Жиліна : [у 2 т.]. Т. 2 : секція 2 / Нац. ун-т оборони Азербайджанської Республіки [та ін.]. – Харків : Impress, 2023. – С. 88.