Біоконверсія відходів

Анотація
У навчальному посібнику викладено теоретичні основи біоконверсії відходів. Навчальний посібник призначений для студентів усіх форм навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». Розглянуто загальну характеристику відходів, основні принципи мік-робіологічної переробки органічних відходів. Зосереджено увагу на способах збагачення відходів кормовим білком, силосування, компостування, аеробної стабілізації, анаеробному зброджуванні та метаногенерації, біоконверсії в теплову енергію, паливо, біодобрива, а також біодеструкції рослинних і синтетичних полімерів. Проаналізовано основні технологічні особливості складування та поховання твердих відходів. Розглянуто питання вермикультивування та вермикомпостування як способи біоконверсії відходів. Посібник може бути корисним науковцям і практикам, викладачам, а також працівникам біотехнологічної та переробної промисловості і сільського господарства у їх повсякденній професійній діяльності.
Опис
Ключові слова
навчальний посібник, промислові відходи, силосування, компостування, аеробна стабілізація, збагачення кормовим білком, вермикультивування
Бібліографічний опис
Біоконверсія відходів [Електронний ресурс] : навч. посібник / А. П. Бєлінська [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 198 с.