Керамічні матеріали із заданими електрофізичними властивостями на основі системи BaO–ZnO–Al2O3–SiO2

Ескіз недоступний

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Середняк Т. К.

Анотація

Опис

Ключові слова

керамічні матеріали, виробництво авіаційної техніки, термостійкі матеріали, радіопрозорі матеріали, ситали, види кераміки, віллеміт, цельзіан, сподумен, славсоніт

Бібліографічний опис

Керамічні матеріали із заданими електрофізичними властивостями на основі системи BaO–ZnO–Al2O3–SiO2 / О. Ю. Федоренко [та ін.] // Фізико-хімічні проблеми технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів : тези наук. доп. Міжнар. наук.-техн. конф., 10-11 жовтня 2018 р. = Physical and chemical issues of refractory non-metallic and silicate materials technology : abstr. of sci. rep. of Intern. sci. and techn. conf., October 10-11, 2018 / орг. ком.: О. А. Півоваров [та ін.]. – Дніпро : Середняк Т. К., 2018. – С. 21-22.