Методичні вказівки з розвитку навичок написання проектних робіт

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Дані методичні вказівки призначені для самостійної та аудиторної роботи студентів І─IІІ курсів факультету КІТ та ЕК. Вони мають за мету розвиток навичок написання проектних робіт студентів, з використанням типових завдань з технік анотування та реферування та інших, спрямованих на краще оволодіння змістом і взагалі письмовою мовою. Матеріал вказівок містить 11 текстів, присвячених різним темам загального та спеціального характеру та вправ, що вимагають від студентів подальшої роботи та складання власних проектів. Дані методичні вказівки складено на базі матеріалів автентичних курсів, розроблених Оксфордським університетом, а також з використанням матеріалів Інтернету.

Опис

Ключові слова

робота самостійна, анотування, реферування, мова англійська

Бібліографічний опис

Методичні вказівки з розвитку навичок написання проектних робіт : для студ. 1-3 курсів ф-ту КІТ та ЕК (англійська мова) / уклад. Н. М. Рябова, Н. В. Полоусова, Г. С. Тарасова. – Харків : НТУ "ХПІ", 2009. – 32 с.