Формування громадянських цінностей студентської молоді – одна з головних проблем сьогодення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

виховання, педагогіка вищої школи, знання, моральне становлення, патріотизм, особисте удосконалення

Бібліографічний опис

Ігнатюк О. А. Формування громадянських цінностей студентської молоді – одна з головних проблем сьогодення / О. А. Ігнатюк, Л. Б. Дяченко // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : тези доп. Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір., 8-9 квітня 2014 р., м. Харків / ред. Л. Л. Товажнянський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – С. 460-461.