Теоретичні і методичні аспекти питань обліку праці і заробітної плати

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Пропонується дослідження облікового і аналітичного характеру, які б висвітлювали методику формування показників праці та заробітної плати з урахуванням змін у законодавчій базі. Обґрунтовано основні питання в обліку заробітної плати, що утворюються під час економічних перетворень. Наведено основні заходи щодо удосконалення та спрощення оплати праці.
It is offered researches of registration and analytical character which would shine a technique of formation of indicators of work and a salary taking into account changes in legislative base. The main questions in the accounting of a salary that are formed during economic transformations are proved. The main actions for improvement and compensation simplification are given.
Опис
Ключові слова
економічні перетворення, оплата праці, розрахунки, організація обліку, нарахування на заробітну плату, бухгалтерський облік, compensation, calculations, organization of the account, charge on a salary, account
Бібліографічний опис
Мардус Н. Ю. Теоретичні і методичні аспекти питань обліку праці і заробітної плати / Н. Ю. Мардус // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 32 (1075). – С. 162-165.